სამოქმედო გეგმების ანალიზი ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის კუთხით

კვლევა მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და პარტნირობა ადამიანის უფლებებისთვის ერთობლივი პროექტის ,,ქალთა გაძლიერება შრომითი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და გენდერული ძალადობის დასამარცხებლად, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა