ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენ პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ანგარიში (ივნისი 2017- ივლისი 2018)

წინამდებარე ანგარიში გამოცემულია „ღია საზოგადოების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ კვლევაში გამოთქმული მოსაზრება, შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდ... by on Scribd