პოლიტიკის დოკუმენტი - საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესების საჭიროება

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ. ტექსტისა და კომენტარების ავტორის მიერ გამოხატული შეხედულებები, მოსაზრებები და განცხადებები მხოლოდ მას ეკუთვნის და არ გამოხატავს ფონდის მოსაზრებას. შესაბამისად, ფონდი მასალის შინაარსზე პასუხს არ აგებს.

საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესების საჭიროება by Partnership for Human Rights on Scribd