მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის.

სახელმძღვანელო მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ პროექტის ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“ ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ,,მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში.

 

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები by Partnership for Human Rights on Scribd