რა უნდა იცოდე სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნისას?

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნის დროს, როგორ უნდა მოიქცე და ვის მიმართო მათი დარღვევის შემთხვევაში.

წინამდებარე ბროშურა შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

რა უნდა იცოდე სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნისას? by Partnership for Human Rights on Scribd