ინფორმაცია დაზარალებული და მოწმე 18 წლამდე პირებისთვის

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს, თუ ხარ დაზარალებული ან მოწმე არასრულწლოვანი და როგორ დაიცვა აღნიშნული უფლებები პოლიციელთან, გამომძიებელთან, პროკურორთან და სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს.

წინამდებარე ბროშურა შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

ინფორმაცია დაზარალებული და მოწმე 18 წლამდე პირებისთვის by Partnership for Human Rights on Scribd