შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ სახელმწიფოს უარი სოციალურ ინკლუზიაზე

დოკუმენტი მომზადებულია ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” მიერ ფონდ „ღია საზოგადო­ება საქართველოს“ შიდა პროექტის „ევროკავშირსაქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორ­განიზაციების კოალიციის მიერ“. ტექსტისა და კომენტარების ავტორის მიერ გამოხატული შეხედულებები, მო­საზრებები და განცხადებები მხოლოდ მას ეკუთვნის და არ გამოხატავს ფონდის მოსაზრებას. შესაბამისად ფონ­ დი მასალის შინაარსზე პასუხს არ აგებს.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა