“კოალიცია თანასწორიბისთვის” მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას

“კოალიცია თანასწორიბისთვის” მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას.

სრულად იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში:

 

"კოალიცია თანასწორიბისთვის'' მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კ... by Partnership for Human Rights on Scribd