ბროშურა - მე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვარ

ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის ფარგლებში: „ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოში“, რომელიც დაფინანსებულია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ.

 

ბროშურა - მე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვარ by Partnership for Human Rights on Scribd