დევნილი ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ზეპირი ისტორიები

კვლევის დოკუმენტი წარმოდგენს საქართველოში მცხოვრები დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და დევნილი ქალების პრობლემების იდენტიფიცირების მცდელობას. კვლევაში მონაწილე დევნილი ქალები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოგვითხრობენ საომარი ტერიტორიის დატოვების დროს არსებულ იმ ბარიერებზე, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან და ამასთან, კვლევაში აღწერილია, დევნილთა ჩასახლებებში არსებული საცხოვრებელი პირობები. კვლევაში მონაწილე დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები ზეპირი ისტორიების საშუალებით აღწერენ პირად გამოცდილებასა და პრობლემებს თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრებიდან.

კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, შეცვლილია რესპოდენტების სახელები, ასაკი, გეოგრაფიული დასახელებები და იდენტიფიცირების შესაძლებლობის გამომწვევი სხვა ფაქტორები. ისტორიების გადმოცემისას დაცულია თხრობის სტილი.

 

დევნილი ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ზეპირი ისტორიები by Partnership for Human Rights on Scribd