რა რეაგირება მოჰყვა შსს-ში ძალადობის მსხვერპლი ქალების შეტყობინებას?!

BusinessStartup Costs (1)

ინფოგრაფიკა ეყრდნობა:

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს / ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე – http://police.ge/# 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშს (2016) – საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ (გვ.631) / ხელმისაწვდომია ბმულზე – http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf