ანა ჩაფიძე

ანა ჩაფიძე არასამთავრობო ორგანიზაციას „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ 2017 წლის ივლისიდან შემოუერთდა. ამჟამად, იგი მუშაობს იურისტის პოზიციაზე პროექტში  "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებისა და შესაძლებლობის მხარდაჭერა, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად". ანა 2004 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებში. 2006 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი. 2016 წლიდან არის არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზირებული ადვოკატი. 2016 წელს იყო საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შტატგარეშე მოსამსახურე/იურისტი. 2017 წლიდან არის ტრენერი ადმინისტრაციულ სამართალში.