სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები

წარმოგიდგენთ „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მიერ მომზადებულ ანგარიშს - „სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები“, რომელიც ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენლების თანაავტორობით მომზადდა. PHR-ის წარმომადგენლებმა ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს გენდერული საკითხების ანალიზს სასამართლო სისტემაში, რაც აქამდე არ განხორციელებულა. აღნიშნული საკითხი მომავალში, კიდევ უფრო ფართომასშტაბიან კვლევას საჭიროებს. 

ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან ავტორები. ის შეიძლება არ ასახავდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის, USAID-ის ან აშშ-ის მთავრობის შეხედულებებს.

 

სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები by Partnership for Human Rights on Scribd