საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება

2014 წელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პირობითად ძა­ლაში შესვლისთანავე ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო~ აქტიურად ჩაერთო ხელშეკრულების შესრულების მონიტორონგის პროცესში და ხელი შეუწყო მასში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილე­ობას.

2016 წელს მონიტორინგის საფუძველზე მომზადდა 27 პოლიტიკის დოკუ­მენტი და წარმოდგენილი სრული ანგარიში საქართველო­-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღისწესრიგით გათვალისწინებულ სა­კითხებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის, ორგანიზაცია "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის", ჩართულები იყვნენ 2016 და 2017 წლების ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების სამოქმედო გეგმებისა და 2017-2020 წლების ასოცირების დღისწესრიგის შემუშავების პროცესში.

 

საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება by Partnership for Human Rights on Scribd