გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი

კვლევა -  გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი - მომზადებულია „EWMI“ პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის „გენდერული სამართლიანობა ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულებისთვის“ ფარგლებში და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.

გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი by Partnership for Human Rights on Scribd