ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს სხდომა

2015 წლის 01 ოქტომბერს გაიმართა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს სხდომა. ქარტიის საბჭომ, ა(ა)იპ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ წარმოდგენილი განცხადების განხილვის შედეგად მიიჩნია, რომ გია ჯაჯანიძის და მაია სტეფნაძის მიერ დაირღვა ქარტიის მე_7, მე_8 და მე-10 პრინციპები.