როგორი უნდა იყოს მოქალაქის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ძალადობის ფაქტზე?

როგორ იქცევიან მოქალაქეები როდესაც მათ თვალწინ ძალადობის ფაქტი ხდება?

რადიო ჯიპას ეთერში, ორგანიზაცია "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" წარმომადგენელი ანაარგანაშვილი საუბრობს მოქალაქეების ინდივიუალურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე: განსხვავდება, თუ არა სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მხრივ, რა არის ის მიზეზები, რომლებიც თრგუნავს მოქალაქეების ინდვიდუალურ პასუხისმგებლობას, რატომ აღიქმება საქართველოში ქალზე ძალადობა მისი კერძო ურთიერთობების სფეროდ და როგორია სახელმწიფოს და მედიის როლი, მოქალაქეების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის სწორად ფორმირების პროცესში.

როგორი უნდა იყოს მოქალაქის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ძალადობის ფაქტზე?

 

წყარო: რადიო ჯიპა 94.3 FM